Auto club Karlovo
ЗА ДА ВИЖДАТЕ ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ ФОРУМ ВИ Е НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ

Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Go down

Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Христо_Сираков on Съб Мар 05 2011, 19:32

На 7.05 ( тренировки) и на 8.05 ще се проведе състезание за купа "Сливен" на познатата писта в гр.Сливен организирано от СК" Сливен-драг рейсинг".
Ще има приличен паричен награден фонд, както и минимална такса за участние в познатите класове и сценарий на провеждане, като новото е клас "Дизел" )))))
Подробности, ще бъдат съобщени в темата от Веско ( член на управителния съвет на клуба)
но предпоставките за оспорвано и интересно състезание са на лице!! ))))))


Състезанието ще се проведе по познатият регламент, в събота тренировки в неделя състезание. в неделя сутрин от 8h. до 10h също ще се дават квалификационни времена. в 10h състезанието започва. класовете са същите( А,Б,Ц, street, FWD) но добавяме и нов клас Diesel, където ще може да участват всички дизелови автомобили без ограничения. за да има състезание в съответен клас трябва да има минимум 6 участника. Записването за участие ще става на място. Състезателите няма да плащат вход но ще има такса за участие 15лв. от които ще подпомогнем наградният фонд


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Дължина на трасето е 402.33 метра, разделено на два състезателни коридора, и маркирани с бяла непрекъсната линия старт и финал.
1.2 В състезанието могат да участвуват серийни и модифицирани автомобили без ограничение на марка, модел или година на производство.
1.3 Автомобилите стартират по двойки, съобразно стартовите си номера определени чрез жребий и групирани съгласно стартовата схема / приложение 1/ .
1.4 Съдиите на старта осигуряват правилната стартова позиция на участниците.
1.5 Всички автомобили се придвижват и заемат мястото си на старта на собствен ход, без странична помощ.
1.6 Участник не заел мястото си до 2/две/ минути след обявяването на предстоящия старт се обявява за загубил.
1.7 За старт сигнал се използува зелена светофарна светлина. Времеизмерването е без включено време за реакция и за двата коридора.
1.8 Участник останал на старта след подаден сигнал се счита за стартирал.
1.9 „Фалстарт” има при пресичане на стартовата линия преди запалването на зелената светлина.
1.10 „Фалстарт” отсъждат съдийте на старта, отчетен от съответната апаратура. Участник направил повече от един фалстарт в съответната гонка се обявява за загубил.
1.11 След старта автомобилите се движат само в права посока без да пресичат коридора на съперника. Нарушение в този смисъл се наказва с присъждане на загуба.
1.12 За победител се обявява участника чийто автомобил е пресякъл финала пръв.
1.13 В случай че поради технически причини нито един от двата автомобила не е пресякъл финалната линия , за победител се обявява изминалия по-голямо разстояние измерено от старта. Максималното разрешено време за завършване на старта е 5 мин.
1.14 Помощ от страна на публиката не се разрешава. Получилият такава се обявява за загубил .
1.15 Финалът ( от последните двама участници)и в петте класа се провежда в три старта, като за победител се обявява спечелилият два. Допустимото време между стартовете във финала е 20 минути.


2. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ
2.1 До участие се допускат лица навършили 18 години притежаващи свидетелство за управление на МПС.
2.2 Желаещите да участвуват са длъжни да попълнят и подадат заявление за участие до организаторите в рамките на определения за това срок.
2.3 Автомобилите е желателно да имат валидна застраховка гражданска отговорност.
2.4 Всички състезаващи се автомобили БЕЗ интериор или подменени стъкла ( направени от друг материал) , трябва да имат вътрешен ролбар /приложение 2/. Минималните изисквания към ролбара са показани на схемата.Тръбата е минимум Ф40мм с дебелина на стената 2мм и Ф45мм с дебелина на стената 1.5мм, желателно е да е безшевна ! Не трябва да бъде от алуминий! Така направената клетка , трябва да е стабилно закрепена в долния си край към купето , посредством планки с болтове (минимум Ф 13мм , якост 8.8 ) или заварка! Това са минималните изисквания , като всички ролбари съставени от повече и по-дебели тръби ще бъдат приети!
Всички хомологирани ролбари, предназначени за автомобили от пистов или рали шампионат , притежаващи необходимата документация за това , ще бъдат допускани за участие, независимо от размера и вида им!
2.5 Задължително е автомобилите да бъдат оборудвани с предпазни колани, пожарогасители и аптечки за първа помощ. Използуването на коланите по време на състезанието е задължително. За коли без интериор и с ролбар , са задължителни спортните презраменни колани , с минимум 3 точки на закрепване!
2.6 Използуването на предпазни ШЛЕМОВЕ е задължително за класове „А” , „В” , „FWD” и „С” изключая участници от „Стрийт” записали се и в „С” .
2.7 Всички участници подали заявление до организаторите , преминават през задължителен технически преглед в сервизната зона. Нередности застрашаващи безопасноста на участниците и зрителите (В това число и липсата на кой да е компонент от спирачната система), неотстранени преди края на техническия контрол водят до недопускане до участие.
2.8 Наличието на маслени маркучи ПОД НАЛЯГАНЕ в купето е забранено , както и уреди работещи на принцип различен от електрическия (показания за масло и бензин)!Ако има минаващи бензинови маркучи в купето , те задължително трябва да са с армировка, подходящи скоби и добре укрепени! В този случай е необходим ключ маса , който да изключва директно бензиновата помпа!
2.9 Допускат се само напълно окомплектовани автомобили откъм врати, капаци, калници, фарове и стъкла( независимо от материала от който са направени)
2.10 Преминалите технически преглед и одобрени за участие попълват задължително декларация /приложение 3/ за отказ от каквито и да било претенции спрямо организаторите на състезанието, свързани с имуществени или телесни повреди причинени им по време на участието им.
2.11 Право на участие в даден клас имат, само един пилот с един автомобил, т.е. един автомобил неможе да участва с двама пилоти ( да се сменят м/у стартовете) , както и един пилот неможе да управлява 2 автомобила в един клас!3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
3.1 Участниците не могат да бъдат повече от 32 в един клас. При повече на брой желаещи, удовлетворяващи всички изисквания за участие, организаторите определят начина на подбор на 32-та ( вида на квалификацията).
3.2 Всички участници получават стартови номера, които трябва да се поставят на предното стъкло на автомобила в горния ляв ъгъл.
3.3 Времена валидни за квалификация могат да се дават в предишния ден на състезанието без ограничение и в деня на самото състезание при следните ограничения : 2 старта за града домакин и 5 старта за състезатели извън него!
3.4 Автомобилите на участниците нямат право да напускат сервизната зона без разрешение на съдийте. Напускането става само след подаден от съдията сигнал.
3.5 След приключване на всеки старт автомобилите отново по най-бързия начин заемат мястото си в сервизната зона и остават там до следващото си участие.
3.6 Разрешено е използуването на всички видове гуми, както и замяната им в рамките на сервизната зона. Разрешава се дозареждането с гориво по време на състезанието. Разрешава се подмяната на бутилки с N2O.
3.7 Техническа помощ или обслужване извън сервизната зона не се разрешава , нарушителите се дисквалифицират.
3.8 Състезателната част включва 1/16, 1/8, 1/4 , полуфинал и финал за всеки клас.
3.9 Всеки автомобил има право на минимално време за обслужване в рамките на 10 минути считано от момента на влизане в сервизната зона.


4. КЛАСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ
4.1

- Клас "А"
Клас за автомобили с атмосферни двигатели до 2050 куб.см. включително.
БЕЗ нитро , БЕЗ участието на изцяло или частично тръбни конструкций!

- Клас "В"
Клас за автомобили с атмосферни двигатели от 2051 куб.см до 3500куб.см. и такива с принудително пълнене до 1850 куб.см включително.
Разрешено е участието на частично тръбни конструкций ( след одобрение от техническа комисия ).
Разрешено е използуването на нитро системи!

- Клас "FWD"
Клас за автомобили с предно предаване , годни да се движат по улиците.
Наличието на интериор, брони , стъкла( оригинални) ,врати и капаци е задължително .
Разрешено е използуването на нитро системи

- Клас "Стрийт"
Клас за модифицирани автомобили , годни да се движат по улиците.
Наличието на интериор, брони , стъкла( оригинални) ,врати и капаци е задължително .
БЕЗ нитро системи.

- Клас"С"
Свободен от към ограничения на кубатура на двигателя .
Разрешено е използуването на нитро системи.
Разрешено е участието на частично или изцяло тръбни конструкций като за целта записването трябва да бъде преди състезанието, за да може комисията да се запознае подробно с промените и да бъде прегледана документацията на закупилите ГОТОВИ изцяло тръбни конструкций.
4.2 Под частични тръбни конструкций ( допускани в клас "В" и "С") се разбират такива на които не са подменяни носещи части от конструкцията на автомобила.
4.3 Използуването на „нитро” е разрешено в класове „В” и „С”, но при условие, че участника е заявил предварително употребата му в заявката си за участие.
4.4 Участниците използуващи „нитро” задължително поставят стикер “N2O” на средата на задното стъкло на автомобилите си. Стикерът се предоставя от организаторите.
4.5 На немаркиран автомобил използуващ „нитро” се налага наказание.
4.6 Допуска се участието на един автомобил само в един клас от изброените ( "А" , "В" , "Стрийт" , "FWD" ) плюс клас "С" ( т.е. може да се участвува в 2 класа в състезанието, като единия от тях задължително е клас "С").
4.7 Използуването на специални гуми ( сликове, полусликове, сликове за драг) е разрешено във всички класове!
4.8 Класиралите се в отделните класове получават точки както следва:
1 място - 10 точки
2 място - 6 точки
3 място - 4 точки
4 място – 3 точки
5 място - 2 точки
6 място - 1 точка
Класиралите се на 5-то и 6-то място се определят по времената дадени на 1/4 финала,
като 1 точка получава състезателя, дал най-добро време в квалификацията на съответния клас!
За национален първенец в съответния клас се обявява състезателят събрал най-много точки. При равен брой точки се взимат в предвид броя на първите места, а ако и те са равни се гледат резултатите от преките двубой . При ново равенство се отчитат времената.


5. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА КОНТЕСТАЦИИ
5.1 Подаването на контестация става посредством представянето и в писмен вид пред главния съдия на състезанието.
5.2 Контестаций за отваряне на двигател ( мерене на кубатура) имат право да подават срещу състезател , само преки съперници на даден етап от състезанието , в рамките на самото състезание , като таксите са :
клас "А" – 400 лв. + до 200 лв. от БФДР ( при необходимост)
клас "В" – 500 лв. + до 200 лв. от БФДР ( при необходимост).
Мотора се отваря на пистата веднага след състезанието от посочен от собственика на автомобила присъстващ човек или от член на комисията!

5.3 Разглеждането на контестация става само след депозит в размер на 100 лева (изключая точка 5.2) от подаващия молбата. В случай че е основателна депозита се връща в пълен размер, а нарушителя се наказва. При установяване на неоснователност, депозита се прибавя към общия награден фонд. За други нередности( липсващи части от колата примерно), пропуснати от комисията , могат да се подават контестаций от всички състезатели или да се обръща внимание на комисарите за вземане на своевременни мерки! Наказанията за поставяне на тежести , парични глоби постъпващи в наградния фонд и други ,се налагат от комисята след одобрение от наблюдаващия член на БФДР.
5.4 Главния съдия заедно с техническата комисия вземат окончателно решение по контестациите. Присъствието на двете страни по спора е разрешено по време на огледа.6. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
6.1 Организаторите не носят каквато и да било материална, юридическа или морална отговорност пред участниците или трети лица , за щети причинени по време на състезанието.
6.2 Всички присъстващи са длъжни да изпълняват указанията на лицата отговарящи за сигурноста , както и да се грижат за собствената си безопасност.
6.3 Забранено е присъствието на зрители на състезателното трасе, в сервизаната зона и на пътеките за подход към старта и тази от финала до сервизната зона.
6.4 Забранено е движението в обратна посока по пистата.
6.5 В случай на нарушение на мерките за безопасност организаторите имат право да отсранят нарушителя от района на състезаниетоВЗАИМСТВАНО ОТ КЛУБ http://forum.americancarbg.com/index.php
avatar
Христо_Сираков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 888
Join date : 05.10.2009
Age : 35
Местожителство : сопот

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Съб Мар 05 2011, 20:16

Това добре! А още по доброто е че веднага след това има БМВ събор на Калояново Very Happy
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Христо_Сираков on Съб Мар 05 2011, 20:22

val_mcrae написа:Това добре! А още по доброто е че веднага след това има БМВ събор на Калояново Very Happy
и там предполагам ще идем
avatar
Христо_Сираков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 888
Join date : 05.10.2009
Age : 35
Местожителство : сопот

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Съб Мар 05 2011, 21:44

Всъщност греша БМВ събора е преди това на 6 и 7 май! Значи от Калояново на Сливен Smile
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Христо_Сираков on Съб Мар 05 2011, 23:47

значи на 06 и 07.05 на калояново и на 08 на сливен
avatar
Христо_Сираков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 888
Join date : 05.10.2009
Age : 35
Местожителство : сопот

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Ivan Filipov on Нед Мар 06 2011, 13:34

Ще ги посетим и двете мероприятия Very Happy
avatar
Ivan Filipov
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 415
Join date : 28.01.2010
Age : 32
Местожителство : karlovo

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Христо_Сираков on Нед Мар 06 2011, 15:34

Ivan Filipov написа:Ще ги посетим и двете мероприятия Very Happy
ти не ми викай че ще ги посетим ами прави колата и да участваш в драга
avatar
Христо_Сираков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 888
Join date : 05.10.2009
Age : 35
Местожителство : сопот

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Ivan Filipov on Пон Мар 07 2011, 20:07

Еми дотогава има време тя колата дотогава трябва да е готова та може да я пробваме Very Happy
avatar
Ivan Filipov
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 415
Join date : 28.01.2010
Age : 32
Местожителство : karlovo

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Вто Апр 19 2011, 20:20

Наближава и това мероприятие, ходи ми се и на него но ще видим дали ще успея и на БМВ събора и на драга да отида.
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Даниел Туйков on Вто Апр 19 2011, 21:25

Какво става с бялата Вектра, ще участва ли ? Дано има развитие по проекта....
Аз също незнам дали ще успея и за това мероприятие, но до тогава има време и ще видим Wink

_________________


avatar
Даниел Туйков
Модератор
Модератор

Брой мнения : 1122
Join date : 07.01.2010
Age : 30
Местожителство : Карлово

http://www.autoclubkarlovo.bulgarianforum.net/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by HegeJl4o on Чет Май 05 2011, 15:45

Айде кажете кой ще ходи да се организираме аз мисля да ида стига да не вали на 8-ми в 9 мисля да потеглям
avatar
HegeJl4o
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 505
Join date : 03.10.2009
Age : 32
Местожителство : гр.Карлово

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Чет Май 05 2011, 17:16

Предложението е всики желаещи за Сливен да се съберат в 9:00 часа на 08.05.2011г. на бензиностанция "Петрол" на изхода на Карлово в посока Бургас.

Изчакване не повече от 10минути и групата тръгва! За сега има 2 - 3 коли с пасажери желаещи! Smile
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by HegeJl4o on Пет Май 06 2011, 12:33

састезанието е отменено за 22 май
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=129&t=206255
avatar
HegeJl4o
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 505
Join date : 03.10.2009
Age : 32
Местожителство : гр.Карлово

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Вто Май 17 2011, 21:31

Напомням на всички желаещи да присъстват на драг състезанието в Сливен че ще се проведе на 22.05. !
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by HegeJl4o on Сря Май 18 2011, 17:41

Аз съм там !!! Да направим организация който желае сабираме се на петрола в 8 и 30 чакаме малко и най-късно в 9 трагваме драснете по един ред поне да се знае да чакаме ли някой или не.
Другия момент е че времето го дават пак гадно и ще се следи да него отменят отново...
avatar
HegeJl4o
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 505
Join date : 03.10.2009
Age : 32
Местожителство : гр.Карлово

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by 2she on Сря Май 18 2011, 22:04

Аз също съм мераклия да ходя но като гледам прогнозата за времето май ще се решава в последния момент щото ако вали няма смисъл.

_________________
avatar
2she
Admin
Admin

Брой мнения : 806
Join date : 04.10.2009
Age : 41
Местожителство : Карлово

http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Чет Май 19 2011, 15:46

Старт на състезанието неделя 10ч. Квалификационни времена ще се записват в съботаот 13ч. до 19ч. и в неделя от 8ч до 10ч. Стартовете в събота са абсолютно свободни и разрешени за всеки желаещ, без никаква такса. в неделя ще се дават само по 2 квалификационни старта.
Записване за участие на самият Старт и в двата дена. Таксата за участие(15лв.) ще се плаща на входа(в неделя), и на старта( в събота).
Kласовете, ще са в следният ред: А, Б, Предно, Стрийт, Ц, Дизел.
Поради опасения, че в късният следобяд на неделният ден може да превали, състезанието трябва да е без излишно протакане. Затова ще следим стриктно за изискването за 2мин за заставане на старта след оповестчването. Неявилите се навреме ще бъдат дисквалифицирани. Поради тази причина умоляваме всички участници да следят кога е техният клас и старт. Благодаря предварително!!!
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by HegeJl4o on Съб Май 21 2011, 15:08

Утре сутрин в 8:30 съм на петрола до 9 пия кафе и тръгвам някой ако има желание и ще идва да заповяда
avatar
HegeJl4o
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 505
Join date : 03.10.2009
Age : 32
Местожителство : гр.Карлово

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Съб Май 21 2011, 15:27

Ако се тръгне в 9 няма ли да закъснеем много? Състезанието почва в 10:00 ! Да тръгнем поне в 8:30 ???
avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by HegeJl4o on Съб Май 21 2011, 16:42

Еми може и така незнам и да идим точно в 10 няма да почне пък и да очне ще почне малкия клас а там няма кой знае какво да се изпусне Но ок аз съм в 8 и 15 там на място ще го измислим
avatar
HegeJl4o
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 505
Join date : 03.10.2009
Age : 32
Местожителство : гр.Карлово

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by 2she on Съб Май 21 2011, 18:20

Ако има място при някой да каже щото сам не ми се разкарва

_________________
avatar
2she
Admin
Admin

Брой мнения : 806
Join date : 04.10.2009
Age : 41
Местожителство : Карлово

http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Вто Май 24 2011, 09:20

Снимки от състезанието, което беше прекратено по средата заради проливния дъжд


avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Ivan Filipov on Вто Май 24 2011, 20:42

Не са ли насрочили друга дата за провеждане на ДРАГА.
avatar
Ivan Filipov
Рейсър
Рейсър

Брой мнения : 415
Join date : 28.01.2010
Age : 32
Местожителство : karlovo

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by val_mcrae on Вто Май 24 2011, 21:22

avatar
val_mcrae
Admin
Admin

Брой мнения : 2305
Join date : 02.10.2009
Age : 39
Местожителство : Карлово

http://sites.google.com/site/autoclubkarlovo/

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by 2she on Сря Май 25 2011, 23:04

информация Цитат от В.К. (главен организатор):
Продължаваме откъдето спряхме. Финал на клас Предно предаване, клас Стрийт, клас Ц, клас Дизел. Състезанието ще започне в неделя в 10ч. Квалификационни времена ще се дават в неделя от 8-10ч. В събота НЯМА да има тренировки. Могат да се записват нови участници в съответните класове(без предно). Участниците които за заплатили такса "участие" няма да плащат нова такава (не е нужно да пазят стикери...те). Вход Ще има, няма как разходите си текът. Отново ще е 3лв.

Повече информация:
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=129&t=207727

_________________
avatar
2she
Admin
Admin

Брой мнения : 806
Join date : 04.10.2009
Age : 41
Местожителство : Карлово

http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: Състезание по драг на 22.05.2011г- писта Сливен!!!!

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите